Израчунавање тежине кабла

?

онлине калкулатор за израчунавање маса кабела и кабловских бубњева.

Бренд кабл ------ ----- Избор бренд кабл ВВГнг 1х1.5 ВВГнг 1х2.5 ВВГнг 1Кс4 ВВГнг 1Х6 ВВГнг 1к10 ВВГнг 1х16 1х25 ВВГнг ВВГнг 1х35 1х50 ВВГнг ВВГнг 1х70 1х95 ВВГнг ВВГнг 1х120 ВВГнг 1х150 ВВГнг 1х185 ВВГнг 1х240 ВВГнг 1х300 ВВГнг 3х1.5 ВВГнг 3х2.5 ВВГнг ВВГнг 3к4 3к6 3к10 ВВГнг ВВГнг 3х16 3х25 ВВГнг ВВГнг 3х35 3х50 ВВГнг ВВГнг 3х70 3х95 ВВГнг ВВГнг 3х120 ВВГнг 3х150 ВВГнг 3х185 ВВГнг 3х240 ВВГнг 4х1.5 ВВГнг 4х2.5 ВВГнг 4к4 4к6 ВВГнг ВВГнг 4х10 4х16 ВВГнг ВВГнг 4х25 ВВГнг 4х35 4х50 ВВГнг ВВГнг 4х70 4х95 ВВГнг ВВГнг 4х120 ВВГнг 4х150 ВВГнг 4х185 ВВГнг 4х240 ВВГнг 5х1.5 ВВГнг 5х2.5 ВВГнг 5Х4 ВВГнг ВВГнг 5к6 5к10 ВВГнг 5х16 5х25 ХБ ВВГнг 5х35 5 нг Х50 ВВГнг ВВГнг 5х70 5х95 ВВГнг ВВГнг 5х120 ВВГнг 5х150 ВВГнг 5х185 ВВГнг 5х240 3х1.5 ВВГ ВВГ ВВГ 3х2.5 3к6 3к10 ВВГ ВВГ ВВГ 3х16 3х25 3х35 ВВГ ВВГ ВВГ 3х50 3х70 3х95 ВВГ ВВГ ВВГ 3х120 3х150 3х185 ВВГ ВВГ ВВГ 3х240 4х1.5 4х2.5 ВВГ ВВГ 4к4 4к6 ВВГ ВВГ ВВГ 4х10 4х16 4х25 ВВГ ВВГ ВВГ 4х35 4х50 4х70 ВВГ ВВГ ВВГ 4х95 4х120 4х150 ВВГ ВВГ ВВГ 4х185 4х240 5х1.5 ВВГ ВВГ ВВГ 5х2.5 5Х4 ВВГ 5к6 5к10 ВВГ ВВГ 5х25 ВВГнг -Да ли 1к1. 5 ВВГнг 1х2.5 ВВГнг-ЛТ-ЛТ-ЛТ 1Кс4 ВВГнг 1Х6 ВВГнг ВВГнг 1к10-ЛС-ЛС-ЛТ ВВГнг 1х16 1х25 1х35 ВВГнг ВВГнг-ЛС-ЛС-ЛТ ВВГнг 1х50 1х70 1х95 ВВГнг ВВГнг-ЛС-ЛС-ЛТ 1х120 ВВГнг 1х150 ВВГнг 1х185 ВВГнг-ЛС-ЛС-ЛТ 1х240 ВВГнг 2х1.5 ВВГнг 2х2.5 ВВГнг-ЛС-ЛС-ЛТ 2к4 ВВГнг 2Х6 ВВГнг-ЛТ-ЛС ВВГнг 2к10 2к16 ВХнх-ЛС-ЛТ ВВГнг 2х25 2х35 2х50 ВВГнг-ЛТ ВВГнг Је ли ВВГнг 2х70 2х95-ВВГнг ЛС-ЛС-ЛТ 2х120 ВВГнг 2х150 ВВГнг 2х185-ВВГнг ЛС-ЛС-ЛТ 2х240 ВВГнг 3х1.5 ВВГнг-ЛС 3к4 3х2.5 ВВХнх- ВВГнг-ЛТ 3к6 3к10-ВВГнг ЛС-ЛТ ВВГнг ВВГнг 3х16 3х25-ВВГнг ЛС-ЛС-ЛТ ВВГнг 3х35 3х50 3х95-ЛС-ВВГнг ЛТ ВВГнг 3х120 ВВГнг 3х150-ВВГнг ЛС-ЛС-ЛТ 3х185 ВВГнг 3х240-ВВГнг ЛТ 4к1 .5 ВВГнг 4х2.5 ВВГнг-ЛТ-ЛТ 4к4ВВГнг-ЛС-ЛТ 4к6 ВВГнг ВВГнг 4х10 4х16 ВВГнг-ЛС-ЛС-ЛТ ВВГнг 4х25 4х35 4х50 ВВГнг-ЛС-ЛТ ВВГнг ВВГнг 4х70 4х95 ВВГнг-ЛТ-ЛС 4х120 ВВХнх- 4х150 ВВГнг-ЛТ-ЛТ 4х185 ВВГнг 4х240 ВВХнх- 5х1.5 ВВГнг ЛС-ЛС-ЛС 5х2.5 ВВГнг 5Х4 ВВГнг-ЛТ-ЛТ 5к6 5к10 ВВГнг ВВГнг-ЛС-ЛТ ВВГнг 5х16 5х25 5х35 ВВГнг ВВГнг-ЛС-ЛС-ЛТ ВВГнг 5х50 5х70 5х95 ВВГнг-ЛТ -Да ли ВВХн 5х120 ВВГнг-ЛС-ЛС 5х150 ВВГнг 5х185 ВВГнг-ФРЛС 1х16 1х25 ВВГнг-ФРЛС ВВГнг-ФРЛС 1х35 1х50 ВВГнг-ФРЛС ВВГнг-ФРЛС 1х70 1х95 ВВГнг-ФРЛС ВВГнг-ФРЛС 1х120 ВВГнг-ФРЛС 1х150 ВВГнг-ФРЛС 1х185 ВВГнг-ФРЛС 1х240 ВВХнх- ФРЛС 2х1.5 ВВГнг-ФРЛС 2х2.5 ВВГнг-ФРЛС 2к4 ВВГнг-ФРЛС 2Х6 ВВГнг-ФРЛС 3х1.5 ВВГнг-ФРЛС 3х2.5 ВВГнг-ФРЛС 3к4 3к6 ВВГнг-ФРЛС ВВГнг-ФРЛС 3к10 ВВГнг-ФРЛС 3х16 ВВГнг -ФРЛС 4к1 .5 ВВГ нг-ФРЛС 4х2.5 ВВГнг-ФРЛС 4к4 4к6 ВВГнг-ФРЛС ВВГнг-ФРЛС 4х10 ВВГнг-ФРЛС 4х16 4х25 ВВГнг-ФРЛС ВВГнг-ФРЛС 4х35 4х50 ВВГнг-ФРЛС ВВГнг-ФРЛС 4х70 4х95 ВВГнг-ФРЛС ВВГнг-ФРЛС 4х120 ВВГнг-ФРЛС 4х150 ВВГнг-ФРЛС 4х185 ВВГнг-ФРЛС 5х1.5 ВВГнг-ФРЛС 5х2.5 ВВГнг-ФРЛС 5Х4 ВВГнг-ФРЛС ВВГнг 5к6 5к10-ФРЛС ВВГнг-ФРЛС 5х16 5х25 ВВГнг-ФРЛС ВВГнг-ФРЛС 5х35 ВВГнг-ФРЛС 5х50 5х70 ВВГнг-ФРЛС ВВХнх- ФРЛС 5х95 ВВГнг-ФРЛС 5х120 ВВГнг-ФРЛС 5х150 ВВГнг-ФРЛС 5х185 1к10 кг кг 1х16 1х25 1х35 кг кг 1х50 1х70 1х95 кг кг 1х120 1х150 1х185 кг кг 1х240 2х0.75 2к1 кг кг 2х1.5 2х2.5 2к4 КГ КГ КГ 2Х6 2к10 2к16 КГ КГ КГ 2х25 2х35 2х50 КГ КГ КГ 2х70 2х95 2х120 КГ КГ КГ 2х150 2х185 2х240 КГ КГ КГ КГ 3к1 3х0.75 3х1.5 КГ 3х1.5 + 1к1. 3х2.5 5 КГ КГ КГ 1х1.5 3х2.5 + 3к4 + 3к4 1х2.5 КГ КГ КГ 3к6 3к6 3к10 + 1Кс4 КГ КГ КГ 3к10 + 1Х6 + 1Х6 3х16 3х25 ЦГ ЦГ 1к10 + 1к10 + 3х35 3х50 + 1х16 КГ КГ + 3х70 1х25 3х95 + 1х35 КГ КГ КГ 3х120 + 1х35 1х50 3х150 + + 1х95 3х185 КГ КГ КГ 4х1.5 4х2.5 КГ 4к4 4к6 КГ КГ КГ 4х10 4х16 4х25 КГ КГ КГ 4х35 4х50 4х70 КГ КГ КГ 4х95 4х120 КГ КГ 4х150 4х185 5х1.5 КГ КГ КГ 5х2.5 5Х4 КГ 5к6 5к10 КГ КГ КГ 5х16 5х25 5х35 КГ КГ КГ 5х50 5х70 5х95 КГ КГ КГ 5х120 5х150 КГ 5х185 ВБбСхв 2х2.5 ВБбСхв ВБбСхв 2Х6 ВБбСхв 2к4 2к10 2к16 ВБбСхв ВБбСхв 2х25 2х35 ВБбСхв ВБбСхв 3х1.5 ВБбСхв 3х2.5 ВБбСхв ВБбСхв 3к4 3к6 3к10 ВБбСхв ВБбСхв 3х16ВБбСхв 4х1.5 ВБбСхв .5 ВБбСхв 4к2 4к4 ​​4к6 ВБбСхв ВБбСхв 4х10 4х16 ВБбСхв ВБбСхв 4х25 4х35 ВБбСхв ВБбСхв 4х50 4х70 ВБбСхв ВБбСхв 4х95 ВБбСхв 4х120 ВБбСхв 4х150 ВБбСхв 4х185 ВБбСхв 4х240 ВБбСхв 5х1.5 ВБбСхв 5х2.5 ВБбСхв 5Х4 ВБбСхв ВБбСхв 5к6 5к10 ВБбСхв 5х16 ВБбСхв 5х25 5х35 ВБбСхв ВБбСхв 5х50 ВБбСхв 5х70 5х95 ВБбСхв ВБбСхв 5х120 ВБбСхв 5х150 ВБбСх (ц) нг 2Х6 ВБбСх (ц) 2х25 нг ВБбСх (ц) нг 3х1.5 ВБбСх (ц) нг 3х2.5 ВБбСх (ц) нг 3к4 ВБбСх (ц) нг 3к6 ВБбСх (ц) нг 3к10 ВБбСх (ц) 3х16 нг ВБбСх (ц) 3х25 нг ВБбСх (ц) нг 4к2. 5 ВБбСх (ц) нг 4к4 ВБбСх (ц) нг 4к6 ВБбСх (ц) нг 4х10 ВБбСх (ц) нг 4х16 ВБбСх (ц) нг 4х25 ВБбСх (ц) нг 4х35 ВБбСх (ц) нг 4х50 ВБбСх (ц) нг 4х70 ВБбСх (ц) нг 4х95 ВБбСх (ц) нг 4х120 ВБбСх (ц) нг 4х150 ВБбСх (ц) нг 4х185 ВБбСх (ц) нг 4х240 ВБбСх (ц) нг 5к 2.5 ВБбСх (ц) нг 5Х4 ВБбСх (ц) нг 5к6 ВБбСх (ц) нг 5к10 ВБбСх (ц) нг 5х16 ВБбСх (ц) нг 5х25 ВБбСх (ц) нг 5х35 ВБбСх (ц) нг 5х50 ВБбСх (ц) нг 5х70 ВБбСх (ц) нг 5х95 ВБбСх (ц) нг 5х120 ВБбСх (ц) нг 5х150 ВБбСх (ц) нг-ЛС 3х1.5 ВБбСх (ц) нг-ЛС 3х2.5 ВБбСх (ц) нг-ЛС 3 4 ВБбСх (ц) нг-ЛС 3к6 ВБбСх (ц) нг-ЛС 3к10 ВБбСх (ин ) нг-ЛС 3х16 ВБбСх (ц) нг-ЛС 4х1.5 ВБбСх (ц) нг-ЛС 4х2.5 ВБбСх (ц) нг-ЛС 4к4 ВБбСх (ц) нг-ЛС 4к6 ВБбСх (ц) нг-ЛС 4х10 ВБбСх (ц) нг-ЛС 4х16 ВБбСх (ц) нг-ЛС ин 4х25 Популарное за неделу (ц) нг-ЛС 4х35 ВБбСх (ц) нг-ЛС 4х50 ВБбСх (ц) нг-ЛС 4х70 ин Популарное за неделу (ц) нг-ЛС 4х95 ВБбСх (ц) нг-ЛС 4х120 ВБбСх (ц) нг-ЛС 4х240 ВБбСх (ц) нг-ЛС 5х1.5 ВБбСх (ц) нг-ЛС 5х2.5 ВБбСх (ц) нГ ЛС 5Х4 ВБбСх (ц) нг-ЛС 5к6 ВБбСх (ц) нг-ЛС 5к10 ВБбСх (ц) нг-ЛС 5х16 ВБбСх (ц) нг-ЛС 5х25 ВБбСх (ц) нг-ЛС 5х35 ВБбСх (ц) нг-ЛС 5х50 ВБбСх (ц) нг-ЛС 5х70 ВБбСх (ц) нг-ЛС 5х95 ВБбСх (ц) нг-ЛС 5х120 НИМ 2к1 5 2х2,5 НИМ НИМ НИМ 3х1,5 3х2,5 3х4,0 НИМ НИМ НИМ 4х1,5 4к2, 5 НИМ НИМ 5х2,5 5х4,0 5х6,0 НИМ НИМ 5к10 НИМ НИМ 5х16 5х25 5х35 АМ НИМ 3 0 5 ПВ-3 -3 1 0.75 Поруке посетиоца ПВ-ПВ-3 1.5 3 2.5 4 марта ПВ-ПВ-Јуне 3 ПВ-ПВ-Марцх 10 Марцх 16 Марцх 25 ПВ-ПВ-35 ПВ- 3 ПВ-50 3 3 70 3 ПВ-95 ПВ-3120 ПВ-3150 ПВ-3185 ПВ- 3240
Дужина кабла (м)
Беатер Тип -------- -------- друм друм без броја 8Друм № 10 Друм № 12 Друм № 14 Друм № 16 Друм № 17 Друм № 18 Друм № 20 Друм № 22
Тотал веигхт 0.00