Telefon: 011 244 0873 ili 065 83 28 681

HDMI,DVI kablovi

Kabal DP 1.5m

Brend : Kina
Stanje : Ima
Ocena :
989,09 DIN

Kabal Flet HDMI na HDMI 1.5m svetlo plavi

Brend : 3g
Stanje : Ima
Ocena :
427,34 DIN

Kabal Cellular Line HDMI Smartphone

Brend : 3g
Stanje : Ima
Ocena :
323,01 DIN

Kabal mini display M na DVI Z

Brend : Kina
Stanje : Ima
Ocena :
954,99 DIN

Adapter MINI DP- HDMI

Brend : 3g
Stanje : Ima
Ocena :
682,13 DIN

Mini HDMI to VGA AV Adapter

Brend : 3g
Stanje : Ima
Ocena :
1.875,87 DIN

Kabal HDMI na HDMI 1.5m

Brend : 3g
Stanje : Ima
Ocena :
341,07 DIN

Kabal HDMI a digital(24+1) 3m

Brend : Kina
Stanje : Ima
Ocena :
682,13 DIN

Kabal 1.4V HDMI R/B 20m

Brend : 3g
Stanje : Ima
Ocena :
2.046,40 DIN

Kabal Flet HDMI na HDMI 3m svetlo plavi

Brend : Kina
Stanje : Ima
Ocena :
613,92 DIN

Kabal Flet HDMI na HDMI 1.5m ljubicasti

Brend : 3g
Stanje : Ima
Ocena :
427,34 DIN

Kabal DVI-DVI sivi 3m

Brend : 3g
Stanje : Ima
Ocena :
477,49 DIN

Adapter HDMI-VGA

Brend : 3g
Stanje : Ima
Ocena :
716,24 DIN

Kabal 1.4V HDMI R/B 1.5m

Brend : 3g
Stanje : Ima
Ocena :
256,80 DIN

Adapter TYPE C- HDMI +USB3.0

Brend : 3g
Stanje : Ima
Ocena :
3.751,73 DIN

Kabal 1.4V HDMI R/B 10m

Brend : 3g
Stanje : Ima
Ocena :
1.023,20 DIN

Kabal Flet HDMI na HDMI 1.8m pink

Brend : Kina
Stanje : Ima
Ocena :
341,07 DIN

Kabal Ipad na HDMI

Brend : Kina
Stanje : Ima
Ocena :
1.364,27 DIN

Adapter MINI DP - DVI

Brend : 3g
Stanje : Ima
Ocena :
852,67 DIN

Kabal za Apple mini DP na HDMI 3.0m

Brend : 3g
Stanje : Ima
Ocena :
2.046,40 DIN
Kabal DP 1.5m

Kabal DP 1.5m

989,09 DIN
 • Brend : Kina
 • Stanje : Ima na stanju
Kabal Flet HDMI na HDMI 1.5m svetlo plavi

Kabal Flet HDMI na HDMI 1.5m svetlo plavi

427,34 DIN
 • Brend : 3g
 • Stanje : Ima na stanju
Kabal Cellular Line HDMI Smartphone

Kabal Cellular Line HDMI Smartphone

323,01 DIN
 • Brend : 3g
 • Stanje : Ima na stanju
Kabal mini display M na DVI Z

Kabal mini display M na DVI Z

954,99 DIN
 • Brend : Kina
 • Stanje : Ima na stanju
Adapter MINI DP- HDMI

Adapter MINI DP- HDMI

682,13 DIN
 • Brend : 3g
 • Stanje : Ima na stanju
Mini HDMI to VGA AV Adapter

Mini HDMI to VGA AV Adapter

1.875,87 DIN
 • Brend : 3g
 • Stanje : Ima na stanju
Kabal HDMI na HDMI 1.5m

Kabal HDMI na HDMI 1.5m

341,07 DIN
 • Brend : 3g
 • Stanje : Ima na stanju
Kabal HDMI a digital(24+1) 3m

Kabal HDMI a digital(24+1) 3m

682,13 DIN
 • Brend : Kina
 • Stanje : Ima na stanju

Kabal HDMI a digital(24+1) 3m

Kabal 1.4V HDMI R/B 20m

Kabal 1.4V HDMI R/B 20m

2.046,40 DIN
 • Brend : 3g
 • Stanje : Ima na stanju
Kabal Flet HDMI na HDMI 3m svetlo plavi

Kabal Flet HDMI na HDMI 3m svetlo plavi

613,92 DIN
 • Brend : Kina
 • Stanje : Ima na stanju
Kabal Flet HDMI na HDMI 1.5m ljubicasti

Kabal Flet HDMI na HDMI 1.5m ljubicasti

427,34 DIN
 • Brend : 3g
 • Stanje : Ima na stanju
Kabal DVI-DVI sivi 3m

Kabal DVI-DVI sivi 3m

477,49 DIN
 • Brend : 3g
 • Stanje : Ima na stanju
Adapter HDMI-VGA

Adapter HDMI-VGA

716,24 DIN
 • Brend : 3g
 • Stanje : Ima na stanju
Kabal 1.4V HDMI R/B 1.5m

Kabal 1.4V HDMI R/B 1.5m

256,80 DIN
 • Brend : 3g
 • Stanje : Ima na stanju
Adapter TYPE C- HDMI +USB3.0

Adapter TYPE C- HDMI +USB3.0

3.751,73 DIN
 • Brend : 3g
 • Stanje : Ima na stanju
Kabal 1.4V HDMI R/B 10m

Kabal 1.4V HDMI R/B 10m

1.023,20 DIN
 • Brend : 3g
 • Stanje : Ima na stanju
Kabal Flet HDMI na HDMI 1.8m pink

Kabal Flet HDMI na HDMI 1.8m pink

341,07 DIN
 • Brend : Kina
 • Stanje : Ima na stanju
Kabal Ipad na HDMI

Kabal Ipad na HDMI

1.364,27 DIN
 • Brend : Kina
 • Stanje : Ima na stanju

Kabal IPAD na HDMI

Adapter MINI DP - DVI

Adapter MINI DP - DVI

852,67 DIN
 • Brend : 3g
 • Stanje : Ima na stanju
Kabal za Apple mini DP na HDMI 3.0m

Kabal za Apple mini DP na HDMI 3.0m

2.046,40 DIN
 • Brend : 3g
 • Stanje : Ima na stanju